Privacy statement

*Jouw privacy en rechten

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom gaan we netjes om met jouw persoonlijke gegevens. Ook heb je het recht om (een deel van de) gegevens aan te laten passen of beschermen.

Jouw persoonsgegevens

In de wet staat beschreven hoe wij met jouw persoonlijke gegevens om moeten gaan. Dit wordt de AVG genoemd, wat een afkorting is voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De persoonlijke gegevens waar we het over hebben is alle informatie die terug te leiden is naar jou als persoon. Bijvoorbeeld je naam, adres of telefoonnummer. De gegevens die we van jou noteren moeten kloppen. Deze gegevens hebben we nodig om je goed te kunnen helpen en bewaren we in jouw persoonlijke dossier. Dit dossier zijn wij verplicht te maken voor elke inwoner die een of meerdere vragen aan Mee & de Wering stelt. Als we om een andere reden jouw persoonsgegevens denken nodig te hebben, dan zullen we daarvoor altijd apart jouw toestemming vragen.

Regels om jouw privacy te beschermen

Om jouw privacy te beschermen houden we ons aan de volgende regels:

 1. Informatieplicht
  Als MEE & de Wering zijn wij verplicht jou te informeren hoe wij met jouw gegevens omgaan en wat jouw rechten zijn. De wet is veel uitgebreider dan we je hier kunnen uitleggen. De belangrijkste regels hebben we voor jou op een rijtje gezet. In ingewikkelde situaties zal een medewerker van MEE & de Wering voor je nagaan welke wettelijke voorschriften in jouw situatie gelden.

 2. Geheimhouding De MEE & de Wering-medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht.

 3. Verstrekken van persoonsgegevens Soms is het nodig dat wij gegevens van jou naar een andere instantie sturen, bijvoorbeeld om jou ergens aan te melden of om een indicatie voor je aan te vragen. Wij mogen jouw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken zonder dat je ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft. In dat geval zal de medewerker je vragen een machtiging te ondertekenen waarin je die toestemming aan ons geeft. Overigens mogen andere instanties ook niet zonder jouw toestemming persoonsgegevens aan ons verstrekken. Als dat nodig is, zullen wij je vragen om toestemming te geven aan de instantie waarvan we jouw gegevens nodig hebben.

 4. Uitzonderingen In heel uitzonderlijke situaties kan MEE & de Wering zonder jouw toestemming toch je persoonsgegevens aan anderen verstrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval als er het vermoeden is van kindermishandeling, incest of huiselijk geweld. Dan kunnen wij bijvoorbeeld contact opnemen met Veilig Thuis. In dergelijke situaties mag MEE & de Wering het belang van het slachtoffer voor laten gaan op de bescherming van privacy. MEE & de Wering moet dan wel in het dossier aangeven welke argumenten er waren om zonder toestemming gegevens aan anderen te verstrekken.

Indien de medewerker van MEE & de Wering zich zorgen maakt over een jongere (tot 23 jaar), kunnen wij een registratie doen in een landelijke digitale lijst. Deze lijst wordt de ‘verwijsindex’ genoemd. Dat is belangrijk, want als iemand van een andere organisatie ook zorgen heeft over de jongere, dan brengt de verwijsindex ons bij elkaar. Gezamenlijk kunnen we dan bespreken hoe we de jongere het beste kunnen helpen. Registratie in de verwijsindex kan zonder jouw toestemming plaatsvinden. Uitgangspunt is om dit in overeenstemming te laten plaatsvinden. Voor meer informatie www.verwijsindex.tv/ouders.

Bekijk hier ons complete privacyreglement

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten over jouw dossier:

 • Je mag altijd jouw gegevens inzien of om een afdruk vragen. We werken met digitale dossiers. Hier kan jij een digitale kopie van krijgen
 • Je mag jouw dossier aanvullen. Je kan bijvoorbeeld een eigen verklaring toe laten voegen, ook als onze medewerker het niet eens is met de inhoud.
 • Je mag gegevens in jouw dossier laten aanpassen als deze niet kloppen met hoe het echt is.
 • Je mag ervoor kiezen om (een deel van) jouw gegevens af te schermen voor bepaalde personen. Deze personen mogen jouw dossier dan niet bekijken.
 • Je mag (een deel van) jouw persoonlijke gegevens laten verwijderen als ze niet nodig zijn voor onze hulp aan jou. We kunnen de gegevens ook anoniem maken. Het compleet verwijderen van jouw dossier kan volgens de wet pas na vijftien jaar.
 • Uitzondering: we mogen jouw verzoek weigeren als dit de privacy van iemand anders beschadigd.

Jouw plichten als cliënt zijn o.a.:

 • Je geeft ons goede en volledige informatie, . Alleen zo kunnen we jou het beste helpen.
 • Je praat en communiceert beleeft en met respect met ons.
 • Als je een afspraak hebt met ons, dan kom je deze afspraak na.
 • Lukt het je niet om bij een afspraak te komen? Dan laat je ons dat mininaal 24u van tevoren weten.

Heb je een vraag? Of wil je iets veranderen?

Heb je vragen over hoe we met jouw gegevens omgaan of welke rechten je hebt? Dan kan je bellen of mailen naar de Functionaris Gegevensbescherming:

E-mailadres: functionarisgegevensbescherming@meewering.nl
Telefoonnummer: 088 – 00 75 000

Wil je jouw dossier inzien? Of wil je iets aanvullen, aanpassen, beschermen of verwijderen? Dan kan je dit per brief of mail laten weten aan de medewerker waar je contact mee hebt. We reageren binnen één maand op jouw verzoek. Als het nodig is vragen we eerst nog om jouw identiteitsbewijs te laten zien.

Google Analytics

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij delen geen privacy gevoelige gegevens met Google. Daarnaast worden de gegevens die wel verwerkt worden, anoniem verwerkt en niet gebruikt voor advertentie doeleinden.

Rollbar

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Rollbar afgesloten. Wij delen geen privacy gevoelige gegevens met Rollbar. Daarnaast worden de gegevens die wel verwerkt worden, anoniem verwerkt en niet gebruikt voor advertentie doeleinden.